Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu

Градско-грађевинско земљиште

Према Закону о уређењу простора и грађењу градско грађевинско земљиште је изграђено и неизграђено земљиште у градовима и насељима градског карактера, које је одговарајућим документима просторног  уређења намијењено за изградњу објеката у складу са одредбама овог...

Прописи

Поштовани посјетиоци, На овој страници можете видјети законе и подзаконска акта који регулишу област просторног уређења, грађевинарства и екологије. ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКА АКТА Такође, овдје је и листа важнијих одлука које је усвојила Скупштина града Зворник: Одлука о...

Просторни план града Зворника

Просторни план је развојни плански документ који одређује дугорочне циљеве и мјере просторног развоја у складу са планираним укупним привредним, друштвеним и историјским развојем простора који се...

Pin It on Pinterest