Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page

Lično ime

Лично име је лично право грађана и служи за разликовање и идентификовање физичких лица. Оно се стиче уписом у матичну књигу рођених, а грађанин је дужан да се користи својим личним именом уписаним у матичну књигу. PROMJENA LIČNOG IMENA Podnosilac zahtjeva za promjenu...

Pin It on Pinterest