Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » Category: "Цивилна заштита"

Цивилна заштита

Ватрогасци

Заштита од пожара обухвата скуп мјера и радњи које се предузимају у циљу спречавања избијања и ширења пожара, његовог откривања и гашења, те спасавања људи и материјалних добара угрожених пожаром. Број за хитне интервенције: 123 Организациона јединица у оквиру Градске...

Градска организација Црвеног крста

Градска организација Црвеног крста Зворник  је  најстарија невладина организација од посебног друштвеног интереса. Дјелокруг рада је регулисан  Законом о положају и овлаштењима  Црвеног крста Републике Српске из 1994. године. ГОЦК врши јавна овлаштења на плану ...

Цивилна заштита

Цивилна заштита је плански организован дио система заштите од природних и других несрећа. Оваква заштита обухвата организовање, припремање и учешће грађана, предузећа и других правних лица и професионалних служби, организација и удружења на заштити и спашавању људи и...

Цивилна заштита

Ватрогасци

Заштита од пожара обухвата скуп мјера и радњи које се предузимају у циљу спречавања избијања и ширења пожара, његовог откривања и гашења, те спасавања људи и материјалних добара угрожених пожаром. Број за хитне интервенције: 123 Организациона јединица у оквиру Градске...

Градска организација Црвеног крста

Градска организација Црвеног крста Зворник  је  најстарија невладина организација од посебног друштвеног интереса. Дјелокруг рада је регулисан  Законом о положају и овлаштењима  Црвеног крста Републике Српске из 1994. године. ГОЦК врши јавна овлаштења на плану ...

Цивилна заштита

Цивилна заштита је плански организован дио система заштите од природних и других несрећа. Оваква заштита обухвата организовање, припремање и учешће грађана, предузећа и других правних лица и професионалних служби, организација и удружења на заштити и спашавању људи и...